top of page

SKADEMELDING

Skademelding kan sendes inn elektronisk ved å fylle ut skjemaet nedenfor

Fyll ut skjemaet under ved skade/tyveri. Tyveri av eller fra utleid utstyr skal omgående meldes

til politiet. Kopi av anmeldelse må sendes til oss som vedlegg.

 

* For behandling av skademelding vil det foreligge et administrasjonsgebyr på kr 224,- 

1. Personopplysninger

Fornavn

Etternavn

Bedriftnavn

E-post

Adresse

Personnr./orgnr.

Telefon

Sted

Postnr.

2. Opplysninger om skade/tyveri

Sted

Dato

Hvilket utstyr gjelder det?

Var utstyret sikret i henhold til våre vilkår?

Hvis ja, hvordan?

Hendelsesløp (Hvordan skjedde det? Årsak til skade?)

Meldt ifra til politikammer?

Hvis ja, hvilket?

Last opp kopi av anmeldelse (hvis ja)

Legg til fil

3. Samtykke erklæring

Jeg bekrefter at ovenstående opplysninger er riktige og samtykker i at Sande Utleiesenter skal behandle denne skademeldingen.

bottom of page